สมาชิกในครอบครัวต้องจัดการอย่างไร

เมื่อมีผู้เสียชีวิตที่บ้าน...ต้องจัดการอย่างไร

การเสียชีวิตที่โรงพยาบาล จะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการจัดการกับร่างกายของผู้เสียชีวิตให้ รวมไปถึงการออกใบรับรองการเสียชีวิต ถ้าเป็นการเสียชีวิตที่บ้าน หน้าที่เหล่านี้จะตกเป็นของสมาชิกในครอบครัว ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอย่างที่หลาย ๆ คนเข้าใจ

การแจ้งตาย เรื่องกฎหมายที่ต้องแจ้งภายใน 24 ชม.
ตามกฎหมายแล้ว เมื่อมีคนตาย ต้องแจ้งตายภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งการตายที่โรงพยาบาลกับที่บ้านจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในการทำเอกสารดังนี้

1. การเสียชีวิตที่สถานพยาบาล เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองการตาย(ใบ ท..4/1) ให้ญาติ ให้รวมกับเอกสารอื่นไปแจ้งที่ทำการส่วนท้องถิ่นที่เสียชีวิต โดยให้แจ้งยังเขตท้องที่ที่เสียชีวิตของโรงพยาบาล

2. การตายที่บ้าน บุคคลในครอบครัวต้องโทรติดต่อแพทย์หรือเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ในกรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติสามารถออกใบรับรองการตายได้ทันที และสามารถเคลื่อนย้ายศพไดกรณีที่ผู้ป่วยรักษาแบบประคับประคอง หรือ Palliative care แพทย์เจ้าของไข้สามารถออกใบรับรองแพทย์ไว้ให้ก่อนที่จะกลับบ้าน โดยในเอกสารดังกล่าวจะเป็นการยืนยันว่าการตายที่บ้านเป็นการตายโดยธรรมชาติ เอกสารนี้สามารถยื่นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่เพื่อออกใบรับแจ้งการตายได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมีการชันสูตรศพ  

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งตาย 

บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งการตายหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

• ประจำตัวประชาชนของผู้เสียชีวิต (ถ้ามี)

ใบรับการแจ้งตาย (ทร ๔ ตอนหน้า) ที่ผู้ใหญ่บ้านออกให้ (ถ้ามี)

สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เสียชีวิตมีชื่ออยู่ (ถ้ามี)

พยานบุคคล เช่น เพื่อนบ้าน


ถ้าผู้ป่วยประสงค์จะบริจาคร่างกาย สามารถติดต่อให้โรงพยาบาลที่บริจาคจะมารับร่างผู้เสียชีวิตได้ทันที  โดยทายาทเตรียมหลักฐานไว้ให้กับเจ้าหน้าที่รับร่าง ดังนี้ 

1. สำเนาใบมรณบัตร จำนวน 3 ฉบับ

2. สำเนาบัตรประจำตัวของทายาท ผู้มอบร่างผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่ที่ไปรับร่าง จะแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ และนำเอกสารหนังสือสำคัญการมอบศพ ให้ญาติกรอกรายละเอียด ลงนามเป็นหลักฐาน พร้อมมอบเอกสารคำแนะนำภายหลังการรับศพ จำนวน 1ฉบับ

 

บริษัท ฐวีสิน ฟิวเนอรัล จำกัด

เราคือผู้ให้บริการด้านงานศพแบบครบวงจร พร้อมบริการงานทุกระดับ มีหีบศพหลากหลายรูปแบบ ไทย จีน คริสต์   ดอกไม้สดงานศพ ดอกไม้หน้าหีบ ดอกไม้ประดับเมรุ ทุกสไตล์ แบบหรูหรา แบบทันสมัยแบบสวนธรรมชาติ รังสรรค์โดยทีมงานคุณภาพมากด้วยฝีมือ งานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมบริการลูกค้าอย่างเต็มที่ รวมถึงของใช้ในพิธีครบครันจบทุกขั้นตอน มีรถรับส่งศพ ฉีดยาศพ                        ให้บริการ 24 ชั่วโมง  ประสบการณ์กว่า 30 ปี  เน้นฝีมือและคุณภาพที่ดีที่สุด