9 ขั้นตอน ในการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล

งานพิธีบำเพ็ญกุศล

งานพิธีบำเพ็ญกุศล ถือเป็นประเพณีและวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยมาแต่ช้านาน โดยคนในครอบครัวหรือญาติพี่น้อง จะกระทำให้เป็นครั้งสุดท้ายให้แก่ผู้ที่บุคคลอันเป็นที่รักที่ได้ล่วงลับไปแล้ว เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยรัก และให้เกียรติและระลึกถึงคุณงามความดีของบุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วเป็นครั้งสุดท้าย และหลายคนคงยังไม่รู้ว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราต้องสูญเสียคนที่เรารักจากไปอย่างสงบโดยไม่มีวันกลับมา เรานั้นต้องทำอะไรบ้าง มีขั้นตอนในการจัดงานอย่างไรบ้าง ต้องเริ่มจัดการสิ่งใดเป็นอันดับแรก สำหรับใครที่ยังไม่รู้จะได้ทำความเข้าใจ เพราะการจัดงานศพจากการที่เราต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักไป เชื่อว่าทุกคนคงไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามบุคคลที่ยังอยู่ ก็ยังคงต้องทำหน้าที่กันต่อไป เพื่อให้คนที่จากไปจะได้ไม่ต้องมีห่วงกังวลใดใด เราหวังว่าบทความนี้จะทำให้ทุกท่านเข้าใจในการจัดเตรียมงานพิธีบำเพ็ญกุศลมากยิ่งขึ้นค่ะ

9 ขั้นตอน ในการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศล

1.การแจ้งตาย เมื่อมีผู้เสียชีวิตในครอบครัว สิ่งแรกที่เราต้องทำคือการแจ้งตาย หรือการขอรับใบมรณะบัตรนั่นเอง โดยบุคคลที่จะแจ้งเรื่อง จะเป็นญาติหรือคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิต ไปแจ้งที่สำนักงานในพื้นที่ที่ตนเองพักอาศัยอยู่ในเขตนั้นๆ แต่ต้องรีบดำเนินการภายในระยะเวลา 24 ชม. นับตั้งแต่เวลาที่รู้ว่าบุคคลอันเป็นที่รักเราเสียชีวิต

2.ติดต่อทางวัดที่เราต้องการทำพิธีบำเพ็ญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตและติดต่อวัดหรือหน่วยงานที่สามารถจัดรถไปรับศพให้ได้ แต่ถ้าผู้เสียชีวิตนั้นเสียที่โรงพยาบาล เราก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แจ้งความจำนง เพื่อขอให้จัดรถนำส่งศพไปให้ที่วัดที่เราติดต่องานไว้เพื่อขัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลต่อไป

3.การอาบน้ำศพและรดน้ำศพ หลังจากที่ศพเสียชีวิตแล้วนั้น เราถือว่าการชำระร่างกายศพให้สะอาด และแต่งกายให้ใหม่ โดยจะต้องเป็นคนในครอบครัวที่จะทำการอาบน้ำชำระล้างร่างกายให้ได้ เพราะเชื่อกันว่าผู้เสียชีวิตจะได้จากไปกำเนิดสู่ดินแดนไหม่ด้วยความบริสุทธิ์ 

4จัดพิธีบำเพ็ญกุศล จะแบ่งเป็น 2 ส่วนได้กัน 1.จะจัดทำการสวดพระอภิธรรมศพ ตั้งแต่วันที่เจ้าภาพทำการรดน้ำศพและตั้งศพเป็นที่เรียบร้อย โดยทั่วไปแล้วนิยมทำการสวดประมาณ 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน แล้วแต่ทางเจ้าภาพจะเป็นผู้กำหนด แต่ในส่วนที่ 2. คือการทำบุญครบรอบวันตายของผู้ล่วงลับ โดยจะนิมนต์พระมาสวดพระพุทธมนต์และฉันเพล เชื่อว่าเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ในบางครั้งเราก็สามารถจะทำบุญครบรอบหลังจากผ่านการฌาปนกิจศพ หรือฝั่งศพไว้ในสุสานได้อีกเช่นกัน

5.การบรรจุเก็บศพ จะกระทำหลังจากที่มีการสวดอภิธรรมในคืนสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยรอให้คนในครอบครัวหรือญาติมานำศพไปทำพิธีการฌาปนกิจศพ หรือจะเลือกนำไปฝังศพในสุสานตามความเชื่อของคนในครอบครัวต่อไป

6.การฌาปนกิจศพ ถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดของการจัดงานพิธีศพแบบไทย โดยทางเจ้าภาพต้องเป็นผู้กำหนดวัน-เวลาเผาที่แน่นอนให้กับทางวัน โดยในวันนั้นจะมีการบำเพ็ญกุศล เช่น การทอดผ้าบังสกุล ถวายเครื่องไทยธรรม กรวดน้ำ และที่สำคัญอีกอย่าง คือการบวชหน้าไฟให้กับผู้ล้วงลับ โดบจะเป็นลูกหลาน หรือญาติที่เป็นผู้ชาย ทำการบวชหน้าไฟให้เพื่ออุทิศบุญกุศล เนื่องจากเป็นแสดงความอาลัยรักและกล่าวลาผู้ล่วงลับเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะนำร่างของผู้ล่วงลับเข้าสู่เชิงตะกอนเมรุเพื่อทำการฌาปนกิจศพโดยสมบรูณ์

7.การเก็บอัฐิ โดยทั่วไปก็จะขึ้นอยู่ว่าจะทำพิธีเก็บอัฐิให้เสร็จเรียบร้อบภายในวันนั้น หรือจะทำพิธีเก็บอัฐิในเช้าวันถัดไปตามแต่ความต้องการของทางเจ้าภาพเป็นผู้กำหนด โดยให้แจ้งทางวัดอย่างชัดเจน และในวันที่เก็บอัฐิ ต้องเตรียมโกศสำหรับบรรจุอัฐิ ดอกไม้ เครื่องหอม น้ำหอม และอาหารคาวหวานสำหรับถวายพระภิกษุสงฆ์ด้วย

8.พิธีลอยอังคาร การลอยอัฐิและลอยอังคารนั้นเป็นการนำเถ้าถ่านที่เหลือจากการทำพิธีฌาปนกิจไปโปรยให้ลอยไปในน้ำ ตามความเชื่อที่ว่าการนำอัฐิและอังคารไปโปรยลอยในแม่น้ำนั้น จะทำให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วมีความสุข สงบ ร่มเย็นเปรียบดั่งเช่นสายน้ำหรืออีกนัยคือ ทุกชีวิตที่เกิดมาเพื่อสิ้นบุญไปแล้วก็ต้องกลับคืนสู่พื้นดินและพื้นน้ำที่เปรียบเสมือนเป็นจุดกำเนิดของทุกสรรพสิ่งในโลก

9.การทำบุญครบรอบวันตาย เป็นพิธีที่ทำบุญใหญ่ให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ให้ได้รับบุญกุศลและเดินทางไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดีต่อไป ส่วนใหญ่มักจะทำบุญครอบรอบวันตาย เมื่อผู้ล่วงลับได้เสียชีวิตครบไปแล้ว 7 วัน 50 วัน หรือครบ 100 วัน ตามแต่ที่ทางครอบครัวหรือญาติพี่น้องของผู้ล่วงลับไปแล้วเป็นคนกำหนด

ทั้งหมดนี้เป็นวิธีการที่ทางครอบครัวหรือญาติของผู้เสียชีวิตจะต้องดำเนินการ ในแต่ละขั้นตอนก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป แต่สิ่งสำคัญที่สุด ก็คือเอกสารใบรับรองการตาย หรือ ใบมรณะบัตร ที่ทางครอบครัวหรือญาติจะต้องมีก่อนที่จะนำศพผู้เสียชีวิตไปทำพิธีต่อไป ซึ่งการจัดงานศพเป็นเรื่องที่ซับซ้อน สำหรับใครที่กำลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักหรือไม่รู้จะทำอย่างไร สามารถโทรมาสอบถามกับเราได้ ฐวีสิน ฟิวเนอรัล เรายินดีให้คำแนะนำ เราเป็นผู้นำด้านการจัดงานศพแบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 30 ปี เรามีบริการมากมายตั้งแต่ รับบริการฉีดยาศพ เคลื่อนย้ายศพ รับจัดงานศพ ดอกไม้หน้าศพ และของใช้ในพิธีศพ เรามีเจ้าหน้าที่ ที่ชำนาญการพร้อมให้คำแนะนำและดูแลเรื่องงานศพแบบครบวงจร ให้ท่านได้มั่นใจว่าพิธีบำเพ็ญกุศลของท่านจะครบสมบรูณ์ จบได้ทุกขั้นตอนในที่เดียวด้วยบริการครบครันจากเรา ฐวีสิน ฟิวเนอรัล

หากลูกค้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดงานศพ สามารถโทรติดต่อเราได้ตลอด 24 ชม. เรายินดีและเต็มใจให้บริการเพื่อน้อมส่งคนที่ท่านรักไปสู่คติภูมิอย่างดีที่สุด

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรติดต่อ: 098-0177-000

Line ID: @ts.co.th

#จัดงานศพ #หีบศพ #โลงบริจาค #โลงเย็น #สุสานฝังศพ #หลุมศพ #ของใช้งานศพ #ของชำร่วยงานศพ #ดอกไม้งานศพ #ดอกไม้หน้าเมรุ #พวงหรีดดอกไม้สด