“โลงศพ” กับความเชื่อหลังความตาย

ความเชื่อเรื่อง โลงศพ เกิดขึ้นมาจากความหวาดกลัวผี หรือวิญญาณของคนที่ตายไปแล้ว ซึ่งเป็นความเชื่อที่มีมานานนับพันปีก่อนคลิสตกาล ต้นกำเนิดของโลงศพซึ่งมาจากความเชื่อนี้มาจากชาวซูเมอเรียนโบราณที่มีธรรมเนียมการฝังศพคนตายในตะกร้าที่สานจากกิ่งไม้เล็กๆ มีการมัดร่างกายและศีรษะติดกับเท้าของคนตาย โดยเชื่อว่าเป็นวิธีการป้องกันไม่ให้คนตายกลับมาหลอกหลอนคนเป็นได้ ต่อมาจึงได้มีการทำรูปแบบของโลงศพให้มีความมิดชิดขึ้น ก่อนที่จะนำไปฝังลงหลุมแล้ววางทับด้วยหินก่อนใหญ่ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการปิดปากหลุมกันวิญญาณ และใช้เป็นหินสัญลักษณ์บนหลุมศพ