“บอกทางสว่าง”

บอกทางสว่าง” นาทีสุดท้าย : เมื่อผู้ป่วยอาการหนักมาก เห็นว่าจะไม่มีทางรอดมีอาการใกล้สิ้นใจ ซึ่งกายละเอียด (วิญญาณ) กำลังจะหลุดออกจากร่างในนาทีสุดท้ายของชีวิต บุคคลผู้ใกล้ชิดควรจะกล่าวคำอันเป็นสิริมงคล น้อมนำให้ผู้ใกล้ละโลกนึกถึงบุญกุศลอยู่ตลอดเวลา ประคับประคองใจให้อยู่กับพระรัตนตรัย ข่มความเจ็บปวด และความทรมานต่างๆไว้จนกว่าจะสิ้นใจไปแม้เมื่อสิ้นใจไปแล้ว ให้บอกกล่าวกับดวงวิญญาณที่อาจวนเวียนอยู่นั้น ให้นึกถึงพระรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญไว้ดีแล้วปลดห่วงปลดกังวลทั้งปวงแล้วเดินทางไปสู่สุคติ