บริจาคโลงศพวันเข้าพรรษา ทำบุญครั้งใหญ่ บริจาคหีบศพช่วยผู้ยากไร้

บริจาคโลงศพวันเข้าพรรษา

ทำบุญบริจาคโลงศพวันเข้าพรรษา นอกจากเป็นการสร้างบุญ สร้างกุศลแล้ว ยังเป็นการช่วยผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาได้เช่นกัน วันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา ถือเป็นวันและช่วงเทศกาลทางศาสนาพุทธที่สำคัญ เทศกาลหนึ่งในประเทศไทย โดยมีระยะเวลาประมาณ 3 เดือนในช่วงฤดูฝน โดยวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวไทยได้สืบทอดประเพณีปฏิบัติการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านาน การทำบุญเข้าพรรษา ให้ถูกหลักพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องยากและทำแล้วยังได้บุญมหาศาลโดยผู้ที่จะทำบุญสามารถเลือกวิธีการหรือทำตามกำลังศรัทธาได้  วันนี้ในเทศกาลวันเข้าพรรษา  

บริจาคโลงศพวันเข้าพรรษา

บริจาคโลงศพวันเข้าพรรษา

บริษัท ฐวีสิน ฟิวเนอรัล ขอเป็นสะพานบุญให้กับทุกท่านได้ทำบุญใหญ่ รับวันเข้าพรรษา ด้วยการสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้ยากไร้ ที่ได้จากครอบครัวอันเป็นที่รัก ด้วยการร่วมบริจาคหีบศพไม้ให้กับผู้ที่ไม่มีญาติ และผู้ยากไร้  เราเริ่มต้นด้วยหีบศพสีขาวล้วน   หีบศพติดลายเทพพนม(ธรรมดา)  หีบศพติดลายเทพพนม (พิเศษ)  และโลงเย็น โลงแอร์สำหรับการตั้งสวดพระอภิธรรม ในงานพิธี เราเป็นโรงงานผลิตเองที่สามารถควบคุมมาตรฐาน ในการผลิตให้หีบศพทุกใบมีคุณภาพ การบริจาคโลงศพนั้นมีความเชื่อว่า เป็นการสะเดาะเคราะห์ให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง  ช่วยให้มีโชคลาภ และยังช่วยให้สิ่งร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตได้เบาบางลงไปอีกด้วย  การทำบุญด้วยการบริจาคโลงศพเป็น วิธีการทำบุญเพื่อสร้างอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ให้กับตัวเองและครอบครัวได้อย่างมหาศาล  เพราะการให้บ้านหลังสุดท้ายในชีวิตให้ผู้วานชนม์ที่จากลาโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ  ทุกๆท่านได้ร่วมสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ ด้วยการบริจาคหีบศพ เราขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมเป็นสะพานบุญให้ทุกๆท่านได้ร่วมการทำบุญใหญ่  รับวันเข้าพรรษา เพื่อขอพรคุณพระศรีรัตนตรัยช่วยคุ้มครองทุกๆท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านได้แคล้วคลาดปลอดภัยจากสถานการณ์โรคระบาด โควิด – 19 อีกด้วย  ในเดือนแห่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา ในฐานะคนไทยหนึ่งกลุ่ม ขอร่วมบุญใหญ่ครั้งนี้ในการเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วม กิจกรรมในครั้งนี้ “ ทำบุญบริจาคโลงศพวันเข้าพรรษา รวมกำลังบริจาคโลงศพ …ให้ผู้ยากไร้”  จากการที่เราได้พูดคุยกับผู้ที่มาติดต่อขอรับบริจาคหีบศพนั้น ทำให้เราได้ทราบว่า  เมื่อถึงคราวที่เกิดการจากลาของญาติพี่น้อง บุคคลในครอบครัวนั้น ด้วยฐานะที่ยากจน หรือไม่มีทุนทรัพย์ เพื่อซื้อโลงศพหรือดำเนินการจัดงานศพนั้นเป็นความรู้สึกที่หดหู่มาก   เมื่อญาติและครอบครัวของผู้ยากไร้ ได้ทราบข่าวการติดต่อขอรับบริจาคทำให้ทุกคนมีความหวังที่จะมีบ้านหลังสุดท้ายให้กับผู้วายชนม์ เราจึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมบุญครั้งนี้ ให้ทุกท่านได้ทำบุญใหญ่ สร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว ขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญในชีวิต  มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยเทอญ  สาธุ

บริจาคโลงศพวันเข้าพรรษา

ทำบุญอย่างไร..ให้ได้อานิสงส์?

การทำบุญเข้าพรรษา ให้ถูกหลักพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เรื่องยากและทำแล้วยังได้บุญมหาศาลโดยผู้ที่จะทำบุญ ควรจะเน้นไปทำบุญตามวัดต่างจังหวัด เพราะพระสงฆ์ตามต่างจังหวัดนั้นจะขาดแคลนของอุปโภค บริโภคมากกว่าพระที่จำวัดในเมือง โดยผู้ที่ต้องการทำบุญควรจะนำของใช้จำเป็น 4 อย่างไปถวายท่าน ประกอบไปด้วย

1.ไฟฉายอย่างดี พร้อมถ่านสำรองเพราะช่วงเข้าพรรษาเป็นช่วงหน้าฝนท่านจะได้ใช้ไฟฉายสำรวจสภาพวัด สัตว์ร้าย เดินทางไกลหรือแม้กระทั่งภัยธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

2.ผ้าอาบน้ำฝน รูปละสองผืน และต้องเป็นผ้าฝ้ายขนาดใหญ่ที่สามารถใช้สงฆ์น้ำได้ และเป็นผ้าเช็ดตัวได้ซึ่งปัจจุบันพระสงฆ์ส่วนใหญ่จะใช้ผ้าขนหนูแทนแต่ตามความจริงแล้วการใช้ผ้าขนหนูนั้นไม่ถูกพระวินัยของสงฆ์

3.เทียนบูชาพระ ขนาด 8 นิ้ว พร้อมไฟแช็คแทนการใช้เทียนพรรษาซึ่งมีขนาดใหญ่ เพื่อท่านจะใช้จุดบูชาพระประธานในโบสถ์

4.ยาแก้แพ้อากาศอย่างดีพร้อมยาลดไข้ เพราะช่วงนี้พระสงฆ์จะเกิดการเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะเป็นช่วงหน้าฝน

ทำบุญเข้าพรรษาแค่ 4 ข้อเท่านี้ก็ได้บุญมหาศาลแล้วเพราะท่านได้ใช้ของที่เราถวายได้ตลอดพรรษาส่วนปัจจัยนั้นก็อย่าลืมถวายท่านตามกำลังศรัทธาเพื่อใช้จ่ายเป็นสมณะบริโภค แต่ถ้าเป็นพระธรรมยุตก็ถวายเป็นปาวรณาบัตร ส่วนปัจจัยก็มอบให้ลูกศิษย์ท่านไว้ เท่านี้เราก็ได้เชื่อว่าเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้ว

บริจาคโลงศพวันเข้าพรรษา

การเข้าพรรษา เป็นพุทธบัญญัติ ซึ่งพระภิกษุทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิษฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนคือแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ดังนั้น วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำในวัด หรือเสนาสนะที่คุ้มแดดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งไม่ไปค้างแรมในที่อื่น ตลอด 3 เดือนในฤดูฝน

บริจาคโลงศพวันเข้าพรรษา

สาเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตการจำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอด 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น มีเหตุผลเพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักการจาริกเพื่อเผยแพร่ศาสนาไปตามสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการอาจเดินเหยียบย่ำธัญพืชของชาวบ้านที่ปลูกลงแปลงในฤดูฝน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงเวลาจำพรรษาตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาสหรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วย
ในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอดทั้ง 3 เดือน พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญใส่บาตร ฟังพระธรรมเทศนา ซึ่งสิ่งที่พิเศษจากวันสำคัญอื่น ๆ คือ มีการถวายหลอดไฟหรือเทียนเข้าพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน (ผ้าวัสสิกสาฏก) แก่พระสงฆ์ด้วย เพื่อสำหรับให้พระสงฆ์ได้ใช้สำหรับการอยู่จำพรรษา โดยในอดีต ชายไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนเมื่ออายุครบบวช (20 ปี) จะนิยมถือบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เพื่ออยู่จำพรรษาตลอดฤดูพรรษากาลทั้ง 3 เดือน โดยพุทธศาสนิกชนไทยจะเรียกการบรรพชาอุปสมบทเพื่อจำพรรษาตลอดพรรษากาลว่า “บวชเอาพรรษา”

ประมวลภาพ

ดูผลงานอื่นๆ

บทความอื่นๆ